Revision

Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till både marknaden och ägarna. Detta gäller oavsett om det handlar om en mindre affärsrörelse eller en aktör med hela världen som marknad.

Redovisning

När du är trygg med att allt är i ordning, då kan du också göra kloka val för framtiden.

Den samlade redovisningen, bestående av bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration utgör en viktig grund för många av de strategiska beslut som tas i en verksamhet. Ändå är det sällan en företagares favoritsysslor. Men det är våra! Och när du är trygg med att allt är i ordning, då kan du också göra kloka val för framtiden.

Vi på RB Revisionsbyrå jobbar nära dig som kund. Vi lär känna din verksamhet och de drömmar du har. Som en extra resurs frigör vi tid som du istället kan ägna åt det som du brinner för. Det som du är bäst på.

Skatt

RB Revisionsbyrås skatteexperter kan spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten.

RB revisions revisorer och skattekonsulter har expertis inom alla vanligt förekommande skatteområden. Vi ger dig proaktiva råd som gör att du snabbt kan ta tillvara uppkomna möjligheter när nya lagförslag införs och domar ger ny rättspraxis. Genom vår rådgivning kan vi spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna, kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten.

Vi hjälper dig med:

Skatt inom ägarledda företag

Köp och försäljning av företag

Individbeskattning

Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

Rådgivning och biträde vid skatterevision

Mervärdesskattefrågor


 

Rådgivning

Med vår långa erfarenhet och samlade kunskap hjälper vi gärna ert företag med rådgivning för en långsiktig utveckling. Kontakta oss för ett möte som vi anpassar efter era förutsättningar och mål.