Revision

Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till både marknaden och ägarna. Detta gäller oavsett om det handlar om en mindre affärsrörelse eller en aktör med hela världen som marknad.

Skatt

RB Revisionsbyrås skatteexperter kan spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten.

RB revisions revisorer och skattekonsulter har expertis inom alla vanligt förekommande skatteområden. Vi ger dig proaktiva råd som gör att du snabbt kan ta tillvara uppkomna möjligheter när nya lagförslag införs och domar ger ny rättspraxis. Genom vår rådgivning kan vi spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna, kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten.

Vi hjälper dig med:

Skatt inom ägarledda företag

Köp och försäljning av företag

Individbeskattning

Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

Rådgivning och biträde vid skatterevision

Mervärdesskattefrågor


 

Rådgivning

Med vår långa erfarenhet och samlade kunskap hjälper vi gärna ert företag med rådgivning för en långsiktig utveckling. Kontakta oss för ett möte som vi anpassar efter era förutsättningar och mål.